In samenwerking met ‘Markant’ hielden we op 25 november 2005 een gespreksavond rond het thema religie en wetenschap. Als gastspreker verwelkomden we toen de Vlaamse astrofysicus, filosoof, publicist en columnist Gerard Bodifée.

Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw

© SKWADRA