In december 2001 verenigden we zanger Will Tura, korpschef zone Sint-Pieters-Leeuw Mark Crispel, ondernemer Pierre Van Cauwelaert, gewezen sportbegeleider van het Sint-Niklaasinstituut broeder Antoon en minister en euro-parlementslid Miet Smet.

Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw

© SKWADRA