Allen kennen we termen als “de vrijmetselarij”, “de loge”, het Grootoosten … Men is er leerling, gezel, broeder, meester.

In België hebben loges ook een anticlericale bijklank.

Maar wat moeten wij ons voorstellen bij de werking en de doelstellingen van een vrijmetselaarsloge? Hoe en waar vergaderen ze? Hoe wordt men er lid van?  Welk gedachtengoed verbindt de leden? Hebben loges – zoals de Kerk – ook impliciete macht, en zo ja dewelke?


We kregen een antwoord op al onze vragen van Luk Vanderkelen op 24 oktober 2003.  De hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws stond iedereen te woord op deze activiteit die in samenwerking met Markant werd georganiseerd.


Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw

© SKWADRA